Skip to content

Hakkımızda

Hakkımızda

Skyrunning Türkiye Logo

SKYRUNNİNG Spor Kulübü® Tarihçesi

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 saylı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre dernek tüzüğünü hazırlayan Kurucular, 26/10/2018 tarihinde T.C. Antalya Valiliğine müracaat etmiş; İl Sivil Topluma İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı araştırma neticesinde, Skyrunning Spor Kulübü Derneği tüzüğü 09/04/2019 tarihinde onaylanıp tüzel kişilik kazanmıştır.

Dernek spor kulübü olarak faaliyet göstermek için 19/06/2019 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaat etmiştir. Renkleri mavi-yeşil-beyaz, ayırıcı işareti Skyrunning Türkiye olmak üzere Skyrunning Spor Kulübü Derneği, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor siciline 10/07/2019 tarihinde tescil edilmiştir.

22.04.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dernek tüzel kişisi niteliğinde olan  kulübümüz, bu kanunun amir hükmü gereğince, tüzük ile idari ve mali yapısını 7405 sayılı Kanun hükümlerine uygun hâle getirerek spor kulübüne dönüşüm işlemlerini tamamlamıştır. T.C.Antalya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü‘nün 15.09.2023 tarih ve E-74121072-130.02-5631657 sayılı makam oluruna istinaden, “Skyrunning Spor Kulübü Derneği” olan ismin, tüzükte yazıldığı şekliyle “Skyrunning Spor Kulübü” olarak değiştirilmiş ve Spor Bilgi Sistemine kaydedilmiştir. Antalya Valiliğinin 18.09.2023 tarih ve E-74121072-130.01.020-5641504 sayılı Makam Oluru ile Skyrunning Spor Kulübünün “Skyrunning Türkiye” ibareli amblem/logoyu kullanmasına izin verilmiştir.

Skyrunning Spor Kulübü® Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu üyesi olup atletizm, dağ koşusu, dağcılık ve yüksek dağ koşusu branşlarına yönelik spor etkinlikleri ve yarışmalar organize etmektedir.

Vizyon

Skyrunning sporunun herkes tarafından sevilerek yapılmasını sağlayarak beden ve ruh sağlığı gelişmiş mutlu insanlar yaratmak.

Misyon

İnsanın en temel hazineleri olan beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak için Skyrunning sporunu toplumla buluşturmak ve hayatın bir parçası haline getirmek.

Language »