Skip to content

Genel Kurula Çağrı

Genel Kurula Çağrı

23.03.2022

Skyrunning Spor Kulübü Derneği 2019-2022 dönemi olağan seçimli genel kurul toplantısı 8 Nisan 2022 Cuma günü saat 12:30’da ABB Ana hizmet Binası Zemin Kat Platformlu Salonda yapılacak olup bu toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 6 Mayıs tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.  

Saygılarımızla.

Mürşidin Demircan

Dernek Başkanı

Gündem:

1)Açılış ve Yoklama,

2)Divan Başkanlık Seçimi ve Saygı Duruşu,

3)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

4)Dernek Tahmini Bütçesinin okunması ve kabulü,

5)Dernek organlarının seçimi,

6)Dernek Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi ve menkul ve gayrimenkul ve taşıt aracı alım satımında yetki verilmesi ve karara bağlanması,

7)Derneğin Federasyon kurma, katılma ve ayrılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8)Dilek, temenniler ve kapanış.

Language »